son777

Karakteristika:

  • Performancë e përmirësuar e frekuencave të ulëta
  • Materiale të përmirësuar
  • Frekuencë e ulët e rezonancës
  • I lehtë për tu instaluar
  • Mundësi për instalim në tavane, në mur  etj

Frekuenca : 60Hz – 20kHz ±3dB

Rezistenca: 8 ohms nominal; 6 ohms minimum

Fuqia e energjisë: 5 watt minimum; 70 watt maximum

Pesha :  2.8kg