home-automation

Produkte që e bëjnë jetën tuaj më inteligjente…

Smartbuilding është kompania e cila solli për herë të parë në Shqipëri produkte dhe zgjidhje të teknologjisë më të avancuar në kontrollin apo automatizimin e sistemeve të ndricimit, audio-video, ngrohje-ftohje, sigurisë etj…

Smartbuilding i ofron produktet e saj vetëm për kompanitë apo individët të cilët e ushtrojnë aktivitetin e tyre në instalimin e sistemeve audio-video, ndriçim në godina të ndryshme si: vila, restorante, hotele, spitale, shkolla dhe ambiente të tjera publike.

Smartbuilding ofron për tregun e Shqipërisë produktet e Lutron, Nuvo, Wyrestorm, Integra, Sonance, Coolmaster, Delta light, RTI si dhe të markave të tjera të njohura në këtë fushë.