home-automation

Bashkëpunim me markat më të njohura…

Unikalitetin e SmartBuilding e mundësojnë edhe bashkëpunëtorët e saj. SmartBuilding kooperon me emrat më të njohur të markave si : RTI, Lutron, Luxul, Integra, Honeywell, Sonance, Wyrestorm, NuVo, Cool Automation, Delta-Light për çdo kategori respektive produktesh, marka me shumë njohuri dhe eksperiencë në fushën për të cilën janë zgjedhur… Pa praninë dhe bashkëpunimin e tyre ngritja e suksesshme e kësaj sipërmarrjeje me kryefjalë teknologjinë dhe inovacionin nuk do të ishte e mundur!